امان بار دیگر خواهان آزادی صیادان اردنی بازداشت شده در خلیج فارس شد

0 رای