قاسمی: رژیم آمریکا دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است لزوم حفظ هوشیاری تمامی ملت‌های منطقه در مقابل نیرنگ مقامات آمریکایی

0 رای