مسیح مهاجری: عده‌ای سعی دارند با تبلیغات نادرست، آیت الله هاشمی را به نسل جوان بد جلوه دهند او شخصیتی چندبعدی داشت؛ حتی در زندان کتاب تفسیر قرآن نوشت

0 رای