مجید انصاری: کژاندیشان از مرده و نام هاشمی می‌ترسند اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه دنبال سهم‌خواهی نبودند

0 رای