برداشتن نرده‌ها در نماز جمعه تهران اقدام خوبی بود که دیر انجام شد

0 رای