کشته شدن ۷۸ شبه نظامی در افغانستان طی ۲۴ ساعت

0 رای