واکنش قاسمی به اظهارات پمپئو: این سخنان نشان می دهد که آمریکا به‌دنبال یک هرج و مرج جدید در این منطقه است واشنگتن با خروج از برجام، نتوانسته جانشین برای آن پیدا کند؛ آنها دچار یأس و عصبانیت مزمن شده اند

0 رای