سرمایه‌های کشور در خانه‌های خالی احتکار شده است حتما از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود

0 رای