قرار نبود جهانگیری به عنوان نامزد اصلی در انتخابات حاضر شود رئیس جمهور با مردم سخن بگوید

0 رای