آماده پاسخگویی به هر تهدیدی هستیم شلیک مهمات هوشمند و دوربرد از پهپادها در آینده نزدیک

0 رای