دور جدید شایعه ورشکستگی بانکها نگران نباشید،سپرده‌ها بیمه‌ هستند

0 رای