واکنش ظریف به نمایش ضدایرانی جدید آمریکا در «ورشو»

0 رای