واکنش ظریف به نمایش ضد ایرانی جدید آمریکا در ورشو

0 رای