کنایه عراقچی به میزبانی لهستان برای نشست ضد ایرانی

0 رای