بلوف احماقانه به سبک پمپئو! در جست و جوی «پدر موشکی» خط و نشان خلبانان جوان برای دشمن

0 رای