شرایط فعلی راه را برای صادرکنندگان غیرحرفه‌ای هموار کرده است

0 رای