امسال ۱۴ هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل داده شد

0 رای