دعوت آمریکا از نتانیاهو برای شرکت دراجلاس ضدایرانی ورشو

0 رای