کاتب: تغییر قانون انتخابات مجلس تحولات بزرگی در کشور ایجاد می‌کند کولیوند:ورود و خروج پولی که بابت تبلیغات صرف می‌شود، باید مشخص باشد

0 رای