انتقاد روزنامه ایران از سکوت مراجع رسمی در برابر شایعه پردازان علیه ظریف

0 رای