انصراف ترامپ از اعلان «وضعیت فوق‌العاده ملی»

0 رای