تأکید حماس بر ضرورت مقابله مسلمانان در برابر سازشکاران با رژیم صهیونیستی

0 رای