نظرسنجی: بیشتر جمهوری‌خواهان تعطیلی دولت را مایه شرمساری آمریکا می‌دانند

0 رای