دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا رکابزنان به فینال تعقیبی انفرادی نرسیدند

0 رای