پاسخ آذری جهرمی به زیباکلام در خصوص فناوری های کشور

0 رای