سیاستمدار مسلمان اغراض شخصی را بر منافع ملی ترجیح نمی‌دهد

0 رای