نیاز آموزش و پرورش به اعتبار 70 هزار میلیاردی وزارت نیرو برای معافیت مدارس از پرداخت قبوض برق همراهی نمی‌کند

0 رای