مرکز مکانیزاسیون کشاورزی: امسال 14 هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل داده شد سالانه 3 الی 4 هزار دستگاه تراکتور صا‌در می‌کنیم

0 رای