امیدواری آلمان به نهایی شدن سازوکار مالی با ایران در هفته‌های آتی

0 رای