نام هیلی و ایوانکا ترامپ در بین نامزدهای احتمالی برای ریاست بانک جهانی

0 رای