ایجاد بزرگراه فیبرنوری آذربایجان ترکمنستان و افغانستان بررسی شد

0 رای