236 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در کردستان پرداخت شد

0 رای