شورای عالی کار بدون دستور کار افزایش دستمزد ۹۷ برگزار می‌شود

0 رای