قطبی: روزی بیست ساعت کار می‌کنم سعی کردم احترام تیم سابقم را حفظ کنم

0 رای