برخورد قطار با عابر پیاده در میانه یک نفر جان باخت

0 رای