همتی: مردم در سخت‌ترین شرایط درست‌ترین تصمیم را می‌گیرند

0 رای