هیچ دولتی نمی‌تواند ظرفیت‌های بخش خصوصی را نادیده بگیرد

0 رای