شعار‌های تفرقه‌افکن در قم با وجود توصیه رهبر معظم انقلاب

0 رای