افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی از ۵۶ هزار تخت به ١٢٨ هزار و ١٤٢ تخت، طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی

0 رای