آیا تنش ها میان ایران و اسرائیل در سوریه به جنگی مستقیم بین این دو تبدیل می شود؟ تهران چگونه به تحرکات اخیر تل آویو پاسخ خواهد داد؟

0 رای