اسرائیل در ۵ سال گذشته ۲۱۸ بار به سوریه حمله کرده اوج حملات در سال ۲۰۱۸ بود؛ ۱۱۲ مورد حمله هوایی

0 رای