عارف: هیچ وقت ائتلاف را رد نمی کنیم فردای انتخابات ۹۸ در باره ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پاسخ خواهم داد در این شرایط باید به معاهده پالرمو بپیوندیم حق آقای موسوی خوئینی ها بود که نکته نظرات خود را اعلام کنند

0 رای