کی روش: می‌خواهم کلمبیا را قهرمان جهان کنم فرهنگ قهرمانی را پرورش می‌دهم

0 رای