انتقاد داور جشنواره فجر از "لوس بازی زننده" کارگردان "تازه کار"

0 رای