نرگس آبیار: از اول نمی خواستم فیلمی بسازم که مردم بلوچ ناراحت شوند هومن سیدی نیامد،با هوتن شکیبا کار کردیم

0 رای