ویدیئو واکنش رشیدپور به اعتراض یک کارگردان و نپذیرفتن سیمرغ: هیچ منتقدی نگفت دم شما گرم!

0 رای