ورود آب به بسیاری از خانه‌های بافت تاریخی یزد

0 رای