تشکیل ۲۸۰ تعاونی جدید در دی‌ماه کاهش ۳۸ درصدی ایجاد تعاونی‌ها

0 رای