نقد تند بابک حمیدیان به سیمرغ گرفتن علی نصیریان

0 رای