فشار آمریکا به سازمان ملل برای برگزاری انتخابات در ونزوئلا

0 رای